Terapie a konzultace

Cesty, kterými tě povedeme, mohou být různé, od relaxační ajurvédské a celostní masáže, přes fyzioterapeutická cvičení, kraniosakrální terapie, muzikoterapii, psychoterapii, ajurvédské konsultace, po poradenství jak Myslet srdcem, šamanská léčení a léčení světlem.

Jsme tu pro tebe.


© 2021, houseviolet.com, dumviolet.cz